EMUN > KLIENTI

Klienti

Naši klienti jsou rodiny s majetkem přesahujícím 100 milionů korun. Chtějí s ním nakládat smysluplně, s péčí dobrého hospodáře a uchovat jej pro příští generace.

Generační přesun rodinného jmění je náročný proces. Postupujeme velmi obezřetně a diskrétně – majetek takového rozsahu vyžaduje individuální přístup a vyhledávání investičních příležitostí i mimo území ČR s důrazem na vhodné strategické alokace.

Odpovědný přístup k rodinnému majetku je základem pro to, aby se jmění, jež shromáždila první generace, nestalo prokletím generací nastupujících. Proto se snažíme inspirovat klienty i v otázkách předání nemateriálních hodnot. Vážíme si jejich důvěry a věříme, že s naší pomocí majetek umožní rozvoj rodiny a zlepšení kvality života všech jejích členů.

Naše klienty spojují vysoké nároky, ale jejich požadavky, potřeby a cíle jsou různorodé. Pomáháme jim je naplnit, hledáme ta nejlepší řešení, přehledná a efektivní, která provází nadstandardní servis.