Emun  
EMUN > EMUN INVESTMENTS > O NÁS > Náš tým

Náš tým

Náš tým je složený ze specialistů v oblasti investičních strategií, správy majetku a nástupnictví. Vybíráme je pečlivě – nejen s ohledem na odbornost, ale také na lidskou stránku. Mít společný cíl nestačí. Musíme se potkávat i na cestách, kterými k němu míříme. V obou rovinách máme vysoké nároky.

MICHAL BEČVÁŘ

MICHAL BEČVÁŘ

Michal Bečvář vystudoval Technickou fakultu na ČZU v Praze, obor obchod a podnikání s technikou. Od roku 2007 působil v licencované investiční společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., která je zároveň největším poskytovatelem služeb pro fondy kvalifikovaných investorů. Ve společnosti zastával celou řadu funkcí a byl též dlouhodobým členem hlavního investičního orgánu AMISTA. Dříve také působil ve společnosti Raiffesenbank, a.s.

Od roku 2018 je členem představenstva investiční společnosti EMUN PARTNERS investiční společnost, a.s., která se zaměřuje na správu svěřenských fondů.

VÍCE
PETR LAŠTOVKA

PETR LAŠTOVKA

Petr Laštovka vystudoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor účetnictví a finanční řízení podniku, kde později aktivně pedagogicky působil. Petrova profesní dráha začala ve společnosti TPA Horwath na pozici auditora a daňového poradce, později se zde stal ředitelem konzultační divize se zaměřením na investičního bankovnictví. Současně se věnoval publikační činnosti a přednášel na téma cenné papíry, deriváty a investiční bankovnictví v řadě významných institucí, kromě VŠE to byly např. Finanční ředitelství, Komora daňových poradců a soukromé vzdělávací agentury.

V roce 2011 se rozhodl zúročit své dlouholeté zkušenosti z analýzy firem a investování a založil společnost EMUN PARTNERS family office, a.s., kde se zaměřuje na správu a strukturování rodinného majetku klientů.

VÍCE
LEOŠ JIRMAN

LEOŠ JIRMAN

Leoš Jirman je absolvent Matematicko-fyzikální fakulty v Praze, kde po složení rigorózní zkoušky několik let pokračoval ve vědecké práci. Na kapitálovém trhu působí od roku 1992, kdy nastoupil do Investiční a Poštovní banky, a.s. V naší sesterské společnosti BH Securities, a.s. působil s přestávkami od roku 1994 až do roku 2021, nejprve na pozici analytika českého kapitálového trhu a později se jako portfolio manažer přeorientoval na zahraniční akciové a dluhopisové trhy. Leoš má i dlouholeté zkušenosti s obchodováním s deriváty. V letech 2006-2010 pracoval jako analytik v ČNB. 

Leoš je partnerem a od července 2021 i předsedou představenstva EMUN PARTNERS investiční společnost, a.s.

VÍCE
FILIP SAVI

FILIP SAVI

Filip Savi absolvoval BSc v Mezinárodním bankovnictví a financích na londýnské City University a poté MSc v Investičním managementu a správě portfolia na Cass Business School. Je držitelem české makléřské licence. Burzovnímu obchodování a kapitálovým trhům se věnuje více než 10 let. S EMUN Partners spolupracoval již během studií v roce 2013 a od roku 2017 na plno zastává pozici portfolio manažera a multi-asset investičního stratéga se zaměřením na růstová aktiva a alternativní investice, především v oblasti Private equity a Absolute return.  

VÍCE