EMUN > O NÁS > Výkonní partneři

Výkonní partneři

Náš tým je složený ze specialistů v oblasti investičních strategií, správy majetku a nástupnictví. Vybíráme je pečlivě – nejen s ohledem na odbornost, ale také na lidskou stránku. Mít společný cíl nestačí. Musíme se potkávat i na cestách, kterými k němu míříme. V obou rovinách máme vysoké nároky.

PETR LAŠTOVKA

PETR LAŠTOVKA

Petr Laštovka vystudoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor účetnictví a finanční řízení podniku, kde později aktivně pedagogicky působil. Petrova profesní dráha začala ve společnosti TPA Horwath na pozici auditora a daňového poradce, později se zde stal ředitelem konzultační divize se zaměřením na investičního bankovnictví. Současně se věnoval publikační činnosti a přednášel na téma cenné papíry, deriváty a investiční bankovnictví v řadě významných institucí, kromě VŠE to byly např. Finanční ředitelství, Komora daňových poradců a soukromé vzdělávací agentury.

V roce 2011 se rozhodl zúročit své dlouholeté zkušenosti z analýzy firem a investování a založil společnost EMUN PARTNERS family office, a.s., kde se zaměřuje na správu a strukturování rodinného majetku klientů.

VÍCE
VÍT VAŘEKA

VÍT VAŘEKA

Vít Vařeka vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Frostburg State University, Maryland, v USA. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti kolektivního investování, správy portfolií a obchodování s cennými papíry. V roce 2006 založil a následujících osm let řídil investiční společnost AMISTA, která se pod jeho vedením stala nejvýznamnější tuzemskou investiční společností se zaměřením na obhospodařování fondů určených pro zkušené investory.

V roce 2018 se Vít stal jedním z řídících partnerů společnosti EMUN PARTNERS family office, a.s., kde má na starosti péči o klienty a jejich rodinný majetek. Je specialistou na fondy.

VÍCE
LEOŠ JIRMAN

LEOŠ JIRMAN

Leoš Jirman je absolvent Matematicko-fyzikální fakulty v Praze, kde po složení rigorózní zkoušky několik let pokračoval ve vědecké práci. Na kapitálovém trhu působí od roku 1992, kdy nastoupil do Investiční a Poštovní banky, a.s. v rámci projektu zavádění systému pro obchodování s cennými papíry. V naší sesterské společnosti BH Securities, a.s. působí s přestávkami od roku 1994, nejprve na pozici analytika českého kapitálového trhu se zaměřením zejména na investiční fondy vzniklé v kupónové privatizaci, později se jako portfolio manažer přeorientoval na zahraniční akciové a dluhopisové trhy. Leoš má i dlouhé zkušenosti s obchodováním s deriváty. V letech 2006-2010 pracoval jako analytik v ČNB.

Od založení společnosti EMUN PARTNERS family office, a.s. v roce 2011 působí jako člen jejího investičního výboru, z pozice portfolia manažera se Leoš v BH Securities stará zejména o portfolia klientů EMUN PARTNERS family office, a.s.

VÍCE